[solidair] Eindejaarsvraagjes

Solidairs eindejaarsvraagjes 2012 (deel 3)

De redactie van Solidair vroeg aan enkele van de markantste en interessantste figuren uit de academische, culturele, politieke, journalistieke en syndicale wereld om terug te blikken op 2012. In één adem peilden we naar de wensen voor 2013.

1. Wie krijgt van u de ‘goed bezig 2012’? Waarom?

2. Wie krijgt van u de ‘rode kaart 2012’? Waarom?

3. Op welk(e) persoonlijk(e), maatschappelijk geëngageerd(e) en solidair(e) actie of standpunt uit 2012 bent u best trots?

4. Wie wenst u wat toe in het jaar 2013, ten goede of ten kwade?

• Bekijk hier het jaaroverzicht 2012 in foto’s

• Solidairs eindejaarsvraagjes (deel 1)

• Solidairs eindejaarsvraagjes (deel 2)

Anne Provoost

Schrijfster

Goed bezig. De Moeder van alle Grote Problemen is nog altijd de overbevolking. Als we toestaan dat mensen onbeperkt blijven ‘procreëren’, zullen we ook moeten blijven toestaan dat kinderen in steeds grotere getale ‘creperen’. Er zijn weinig mensen die dit thema op de agenda durven te zetten. Wie het doet is goed bezig, want hij maakt zichzelf ontzettend onpopulair.

Rode kaart. Ik heb dit jaar kunnen meemaken hoe één burger (haar echtgenoot Manu Claeys van stRaten-generaal, n.v.d.r.) een zorgvuldige reconstructie maakte van de politieke afspraken en de geheime contracten achter de contracten in het dossier van de Oosterweelverbinding. Dat diepgravende dossier werd vervolgens door de Vlaamse pers genegeerd. Ondertussen doen de bouwconsortia en de politici gewoon verder.

Engagement. Ik blijf hopen dat de Vlamingen zich weer wat meer gaan concentreren op het verwerven van een tweede en een derde taal in plaats van zo hard met hun eerste taal bezig te zijn. In mijn moedertaal alleen kan ik niet wonen. Ik zal dus nooit aanvaarden dat talen worden verboden, of dat mensen me op de vingers tikken omdat ik Franse, Duitse of Engelse woorden gebruik.

Wensen. Ik wens de linkerzijde in dit land de kracht toe om te blijven zoeken naar antwoorden die inclusief zijn. Onze omgeving wordt steeds exclusiever: men kijkt naar wat zich in de eigen cirkel bevindt, ziet de waarde ervan, en gaat het vervolgens afschermen. Maar iemand moet toch ook kijken naar wat buiten de eigen cirkel achterblijft? En dat dan aan boord halen? Hoe bewaren we anders ons menselijke gelaat?

Ico Maly

Coördinator Kif Kif

Goed bezig. PVDA in het algemeen en haar studiedienst in het bijzonder. Er was het opmerkelijke verkiezingsresultaat, maar de PVDA-studiedienst heeft ook meermaals heel pertinente gegevens beschikbaar gemaakt voor het brede publiek en zo daadkrachtig de strijd aangegaan met iedereen die onze sociaaleconomische en democratische rechten aantast. De informatie voedde telkens het maatschappelijk debat. Een verademing.

Rode kaart. Interimkantoren en dienstenchequebedrijven die nog altijd discrimineren en de verschillende overheden die geen prioriteit maken van racismebestrijding. Uit de discriminatiebarometer van Kif Kif bleek voor de zoveelste maal dat discriminatie en racisme schering en inslag zijn op de arbeidsmarkt. We brachten manifeste bewijzen van racisme en discriminatie naar voor, maar de politici doen er niets aan.

Engagement. Op de publicatie van mijn doctoraat N-VA. Analyse van een politieke ideologie.

Wensen. Ik wens de verschillende ministers en politici in ons land volgend jaar wat meer sociale empathie toe en inzicht in democratie. Het is helaas nodig.

Karim Zahidi

Wiskundige-filosoof (UA), lid van Ronde Tafel van Socialisten

Goed bezig. DeWereldMorgen, een van de weinige mediakanalen in België die er in slagen om belangrijk nieuws te brengen dat door andere mediakanalen niet wordt opgepikt. Ze brengen verdiepende analyse en achtergrondinformatie die van wezenlijk belang zijn om de wereld te begrijpen (om hem te veranderen). De tientallen vrijwilligers en auteurs die dagelijks in de weer zijn om dit kleine wonder werkelijk te maken verdienen een pluim.

Rode kaart. De Israëlische regering. Eigenlijk verdient ze die rode kaart ieder jaar voor haar bezettingspolitiek: bouw van illegale nederzettingen, willekeurige opsluiting van kinderen en adolescenten, systematische schending van mensenrechten… Dit jaar deed de Israëlische regering er nog een schepje bovenop door de aanval op Gaza, die de dramatische situatie nog wat uitzichtlozer maakte.

Engagement. “Vive la Sociale”, een productie van het Brussels Brecht-Eislerkoor, het Hasselts omroerkoor en fanfare Remork waarin doorheen teksten en liederen de geschiedenis wordt verteld van de sociale strijd. Het is belangrijk om ook vandaag dit verhaal te vertellen en duidelijk te maken dat verzet en strijd onze belangrijkste politieke wapens zijn.

Wensen. Aan zij die dagelijks groot of klein verzet plegen tegen uitbuiting en onderdrukking wens ik het pessimisme van het verstand maar het optimisme van de wil.

Ludo De Brabander

Woordvoerder Vrede vzw

Goed bezig. DeWereldMorgen. Deze alternatieve nieuwssite is erin geslaagd om met een kritische blik een uitgebreid aanbod van onderwerpen te brengen naar een breed publiek. Geëngageerde journalistiek, gebaseerd op duidelijke waarden zoals democratie, rechtvaardigheid, solidariteit en vrede, wat beter is dan de schijnonafhankelijkheid waar grote media graag mee uitpakken.

Rode kaart. Bart De Wever. Hij staat voor alles wat ik verafschuw. Hij kiest voor een egoïstisch neoliberaal Vlaanderen, voor de sterken in de maatschappij. Hij ziet zich als de verdediger van de belangen van de Vlaamse werkgevers. Als deze man aan de macht komt, dan vrees ik de sociale afbraak. Dat is ook de belangrijkste reden waarom hij België wil splitsen: links en de vakbonden moeten verder verzwakt worden.

Engagement. Grootste vredesvlag. In Gent ontvouwden we op 21 september, de internationale dag voor de vrede, de grootste vredesvlag ter wereld met de boodschap: ontwapen om te ontwikkelen. We willen daarmee protesteren tegen het feit dat de wereld in 2011, ondanks de crisis, een recordbedrag van 1,74 miljard dollar besteedde aan militaire uitgaven. Dat geld moet naar broodnodige sociale en milieu-investeringen.

Wensen. Dat de regering durft werk maken van de uitvoering van een passage over massavernietigingswapens in haar eigen regeerakkoord. Daarin staat dat ze zal ijveren voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik of die disproportioneel veel slachtoffers maken. In Kleine Brogel liggen nog altijd dergelijke wapens, die inderdaad dringend moeten ontmanteld worden in plaats van gemoderniseerd zoals het Pentagon voorziet.

Marijke Pinoy

Actrice

Goed bezig. Alle mensen die graag in Vlaanderen wonen, en dat zijn er toch nog wat, die het woord Vlaanderen niet te pas en te onpas hebben misbruikt om hun doel te bereiken.

Rode kaart. De media, die mijns bescheiden mening, nog nooit zoveel het woord Vlaanderen in de mond hebben genomen als het afgelopen jaar. Het is een herboren woord, bijna ongenaakbaar en heilig verklaard.

Engagement. Ik probeer mij niet te laten misleiden door oorlogstaal en haatdragende slogans, ik probeer daarentegen het hoofd koel te houden, en aan mijn kinderen door te geven dat oog om oog, tand om tand, tot niets leidt.

Wensen. Ik wens iedereen meer mededogen toe, en dat alles  wat gelijker zou verdeeld worden, zodat de sluipende armoede niet nog meer uit de hand loopt. Ik hoop zo dat de Grieken hun trots mogen terugvinden in een land waar cultuur ooit zo vooruitstrevend is geweest. En daarbij hoop ik dat we een solidair Europa mogen zijn.

Rik Vermeersch

Directeur ManiFiesta

Goed bezig. De Rode Duivels, niet alleen omdat ze zich aan het kwalificeren zijn voor Brazilië, maar ook omdat ze geen blad voor de mond nemen. Kompany sprak zich meermaals uit tegen separatisme en Jelle Vossen bracht een solidariteitsbezoek aan het piket van Ford Genk.

Rode kaart. Bart Verhaeghe, eigenaar van Club Brugge. Hij vormt de club om van een familieclub naar een zielloos bedrijf, waar alleen winst telt. Hij is bouwpromotor van Uplace maar ook stichtend lid van patronale denktank Intinera. Itinera vindt dat iedereen tot zijn zeventigste moet werken. Agressieve rijkaards, ze bestaan.

Enagement. Ik ben natuurlijk fier over de collectieve realisatie van ManiFiesta. Dit feest van de solidariteit wordt het jaarlijks rendez-vous van de progressieve onderstroom.

Wensen. Ik hoop dat het Vlaams-nationalisme zijn ware gelaat toont: anti-volks, dikwijls hatelijk ten aanzien van Franstaligen, maar o zo lief voor de rijksten in deze samenleving. Ik wens alle fans van ManiFiesta vooreerst een geslaagde vierde editie. Het moet mogelijk zijn om in 2013 dichter bij de 10.000 bezoekers te komen.

Steven De Geynst

Muffinman, opbouwwerker en ervaringsdeskundige

Goed bezig. De actie “Ieders stem telt” (actie van Samenlevingsopbouw naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, n.v.d.r.), omdat ze inzette op mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.

Rode kaart. Maggie De Block. Zij blijft volharden in repressie en is blind voor de naakte cijfers: armoede is vooral een zaak van uitsluiting.

Engagement. The rise of the Muffinman!

Wensen. Seefhoek vooruit!

Stijn Tormans

Journalist Knack

Goed bezig. Kris Fierens en Kristof Van Brussel van Red Het Zeemanshuis. Het in december afgebroken Zeemanshuis was meer dan een lokaal Antwerps dossier, het was een symbool. Een lowbudgethotel waar arme mensen en zeemannen een thuis vonden. Maar ook een fiftiesmonument dat scheef stond en dus bij voorbaat weerloos was tegen politieke belangen en het grote geld.

Rode kaart. De commentaarschrijvers op nieuwsfora, die veranderd zijn in een pool van beledigingen en verwensingen. Leve de polemiek, dat spreekt. Maar vandaag lijkt iedereen wel voortdurend boos en verongelijkt. En vooral: alleman is overtuigd van zijn eigen gelijk, neergepend in erbarmelijk Nederlands. Twijfel werd in 2012 meer dan ooit een schaars goed.

Engagement. Geen enkele.

Wensen. De Vlaamse bevolking en haar leiders: een portie twijfel, wat mildheid. Zelden was de politiek van dit land zo agressief, gestuurd door media- en andere cellen. Desondanks hoop ik dat mensen af en toe scheef blijven staan tegen grondstromen, in naam van de democratie.

Jean Bricmont

Fysicus, professor aan de UCL

Goed bezig. De Franse president François Hollande, die erin slaagde veel Fransen ervan te overtuigen dat verandering mogelijk is, terwijl hij zeer goed wist dat de Europese regels gemaakt zijn, meer bepaald door zijn eigen partij, om elke verandering onmogelijk te maken.

Rode kaart. Alle linkse organisaties en bewegingen in Europa die, onder het mom de revolutie in Syrië (en vorig jaar in Libië) te “steunen” met geen woord reppen over de talrijke schendingen van het internationaal recht waar hun regeringen zich schuldig aan maken in naam van het “recht op inmenging” en “verantwoordelijkheid om te beschermen”.

Engagement. Zoals elk jaar ben ik nergens fier op. Ik begrijp dat de PVDA fier is op haar succes, maar het is een druppel in de zee, als we overwegen dat we totaal niet in staat zijn om ook maar in het, minst weerstand te bieden aan de ontketening van geweld door Amerika en Israël, of ook maar een oplossing te bedenken voor het vernietigen van jobs bij ons en de langzame ineenstorting van onze maatschappijen.

Wensen. Vel sterkt aan Bradley Manning, de Amerikaanse soldaat die de rest van zijn leven in de gevangenis zit omdat hij de oorlogsmisdaden van de Amerikanen in Irak aan het licht bracht, en aan alle andere moedige Amerikanen die strijden tegen het imperialisme in hun eigen land en daarbij soms in de gevangenis terechtkomen, onder de totale onverschilligheid van Europees links, dat enkel “solidair” is met alle revoluties die door de Amerikanen gesteund worden.

Roland Mahauden

Directeur van het Théâtre de Poche

Goed bezig. Aan alle kunstenaars die hun “strijd van de armen” hebben gewonnen door te betogen, en zo Fadila Laanan (PS, minister van Cultuur van de Franse Gemeenschap, n.v.d.r.) ertoe te brengen terug te komen op haar beslissing om te snoeien in het nu al krappe budget voor jonge theatercreaties.

Rode kaart. Aan onze regering die hardnekkig volhoudt de crisis te doen betalen door de werkende mensen, die de werkzoekenden straft als ze geen werk vinden omdat er geen is, en die de deuren van het land wagenwijd openzet voor de grote vermogens uit de buurlanden die op zoek zijn naar een fiscaal toevluchtsoord, terwijl ze die deuren dichtgooit voor asielzoekers die op zoek zijn naar een toevluchtsoord zonder meer.

Engagement. De strijd is nog niet gewonnen, maar nu ik twee keer in Afghanistan ben geweest, heb ik de basis gelegd voor een show met jonge Afghaanse acteurs in hun riskante emancipatiestrijd.

Wensen. Nu ik pas te weten ben gekomen dat mijn huisbaas, van wie ik tegen een peperdure prijs één van zijn vele appartementen huur, geen cent belastingen betaalt op zijn maandelijkse huurinkomsten, wens ik hem en alle andere gelukkige huisbazen in 2013 toe dat ze verder hun zakken kunnen vullen met belastingvrije huurinkomsten.

Zakia Khattabi

Gemeenschapssenatrice, fractievoorzitster van Ecolo

Goed bezig. Voor de Tunesiërs, de Egyptenaren en alle democraten van de Arabische wereld die zich dagelijks inspannen om hun rechten te verdedigen op plaatsen waar de westerse machten (vroeger én nu) de rode loper uitrollen voor Arabische dictators.

Rode kaart. Voor de ‘linksen’ in de regering. Hun ideeën lijken verschraald tot eenheidsworst. Aan politiek doen is een zware verantwoordelijkheid. Onder het mom van ‘gezond beheer’ lijst Elio Di Rupo bijzonder fier een aantal cijfers op om bezuinigingen aan te kondigen. Dat is intellectuele oplichterij. Het zijn geen keuzes die ingegeven zijn door ‘het gezond verstand’, maar keuzes voor een neoliberaal beleid.

Engagement. Dat ik niet heb meegedaan aan de verschraling van het politieke denken. Dat ik mij verzet heb tegen de verruiming van de mogelijkheden om strafrechtelijke vergrijpen af te kopen via minnelijke schikkingen. Het slaat immers vooral op dossiers van fiscale fraude en geeft witteboordcriminelen een specifiek statuut. Bovendien rolt het de rode loper uit voor een klassenjustitie.

Wensen. Ik formuleer geen wensen. Ze hebben geen bindend karakter en stellen alleen de mensen tevreden die erin geloven… Wat ik wél wil doen is me engageren om het project voor een rechtvaardige en solidaire maatschappij te blijven verdedigen.

Aurélie Decoene

Voorzitster Comac (jongerenbeweging PVDA)

Goed bezig. De studenten van Québec, voor de strijd die ze voerden (en gewonnen hebben!) tegen de regering-Charest voor gratis openbaar hoger onderwijs. Het was een massale en creatieve strijd, die op een voorbeeldige manier gebruikmaakte van de sociale media. Bovendien het bewijs dat het de moeite loont om te vechten voor je rechten.

Rode kaart. Onze federale regering die de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) uitbreidde tot allerlei nieuwe soorten inbreuken vanaf 14 jaar. Op die manier wordt het een instrument voor willekeur en repressie in alle richtingen, dat vooral de kinderen uit de volksbuurten zal treffen. Ook heel wat politieke militanten hebben dit jaar al zo’n GAS-boete in de bus gekregen.

Engagement. Op vijf plaatsen organiseerde Comac dit jaar een gezamenlijke blok tussen Kerst en Nieuwjaar en er kwamen meer dan 200 studenten op af, een record! Met dit initiatief helpen we de studenten bij het studeren. En dat in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om te slagen door de onderfinanciering van het onderwijs. Onze collectieve blok toont wat de kracht is van solidariteit.

Wensen. Ik wens de bevolking in Zuid-Europa, die zich verzet tegen de bezuinigingspolitiek van hun regeringen en van de Europese Unie, heel veel moed om de strijd vol te houden.

Raoul Hedebouw

Nationaal woordvoerder PVDA

Goed bezig. De progressieve presidenten in Latijns-Amerika, die elke dag opnieuw laten zien dat een andere wereld mogelijk is en noodzakelijk.

Rode kaart. Voor een groot deel van de politieke klasse in België, voor hun bewuste onmacht ten overstaan van de crisis van het kapitalisme.

Engagement. Niet meteen voor een individu, maar eerder collectief. Het aantreden van twee PVDA-verkozenen in de gemeenteraad bewijst dat steeds meer Luikenaars snakken naar een echte complexloze linkerzijde.

Wensen. Alle Europese volkeren samen wens ik zoveel mogelijk moed in hun verzet tegen dit Europa van het kapitaal.

Peter Mertens

Voorzitter PVDA

Goed bezig. Er zijn vorig jaar tienduizenden mensen voor het eerst van hun leven de straat opgetrokken, overal in Europa. Gepensioneerden, jongeren, mijnwerkers, strijdbare vakbonden, antiracismebewegingen, ecologische bewegingen, middenveldorganisaties… Op het hele continent weerklinkt één luide roep naar echte inspraak, en naar een economie die niet langer gegijzeld wordt door multinationals en banken.

Rode kaart. Een minderheid van de minderheid wordt toegestaan om zich te verrijken ten koste van zware schade aan het algemeen belang. 2012 is het jaar waarin die kleine minderheid niet alleen nog rijker is geworden, maar ook arroganter-dan-ooit. De patroons zwaaien de plak. De traditionele politiek is een blaasbalg geworden van alles wat het establishment meent te moeten zeggen, en ze verdient daarom een dikke rode kaart.

Engagement. Ik ben fier dat ik voorzitter mag zijn van de meest dynamische partij van het land. De diversiteit en de rijkdom die in onze partij aanwezig zijn, is enorm. Overal waar je komt in de sociale actie, kom je wel mensen van onze partij tegen. Als je door ManiFiesta wandelt, zie je mensen uit het hele land, van verschillende afkomst maar toch in een taal die elkaar vindt. Dat is de spiegel van onze partij, en daar kan je alleen maar fier op zijn.

Wensen. Ik wens alle welvaartsmakers een uitstekende gezondheid, veel zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen toe. Maar vooral wens ik hen een nieuwe lente toe.