Lezingen & debatten

Wenst u mij uit te nodigen voor een lezing of debat? Volgende thema’s behoren tot mijn onderzoeksdomeinen

  • Superdiversiteit
  • Democratie
  • De ideologie van N-VA
  • Politiek als een strijd om betekenis
  • Beeldvorming minderheden en islam
  • Ethnografisch onderzoek
  • Politieke communicatie
  • Interculturele communicatie
  • integratie -en integratiebeleid
  • identiteit en subculturen

U kan mij altijd contacteren voor lezingen en debatten via onderstaand formulier.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s