Die arme Theo Francken toch. Over de Staatssecretaris voor Onbeperkbare Instroom

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

nvaDSC3053a_0

Jan Blommaert 

In de aanloop naar de verkiezingen van 2010 gaf de N-VA een “dossier” uit, getiteld “Migratie, een uitdaging – de totaalvisie van de N-VA” (zie link onderaan). In die brochure werden drie parlementsleden opgevoerd als migratiedeskundigen: Theo Francken, Sarah Smeyers en Daphné Dumery; en na de verkiezingen van 2014 werd één van hen, Theo Francken, Staatsecretaris voor Asiel en Migratie.

Het centrale probleem dat in dat N-VA dossier werd geïdentificeerd was het volgende:

“Decennia van verwaarlozing en minimalisering hebben ertoe geleid dat België zijn greep op de migratiestromen heeft verloren.”

De opeenvolgende “rode” regeringen hadden de zaken laten escaleren, allerhande paniekmaatregelen genomen, geweigerd effectief greep op migratie te krijgen. Ze hadden er, kortom, een potje van gemaakt, en zelfs de diep-blauwe Maggie De Block had daarin geen verandering weten te brengen. Het Belgische beleid was je reinste chaos, met regulariseringen en de “snel-Belg wet” als uiting van een gebrek aan daadkracht…

View original post 3,269 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s