Het politieke discours over minderheden

Een klassiek stuk van Jan Blommaert over het ‘migrantendebat’.

Jan Blommaert (en z'n gedachten)

0024

Lezing, Initiative inter-universitaire sur l’immigration et l’integration, “Penser l’immigration et l’intégration autrement”, Brussel 18-19 oktober 2004.

Jan Blommaert 

Ik wil beginnen met drie algemeen-inleidende opmerkingen.

-Ten eerste: het politieke vertoog over minderheden in België mag niet los gezien worden van een aantal grote recente ontwikkelingen in het politieke vertoog in het algemeen.

-Ten tweede: men mag het vertoog over minderheden in de strikte zin van het woord ook niet zien als enkelvoudig en uniform. Er zijn minstens vier vertogen aan het werk die elkaar voortdurend beïnvloeden en vorm geven.

-Ten derde: deze kwestie wordt eveneens doorsneden door Vlaams-Franstalige verschillen. Het vertoog in Vlaanderen – dat ik best ken en waarover ik hier het meest zal spreken – ziet er anders uit dan het vertoog in Franstalig België, om historische en politiek-ideologische redenen. Precies in het veld van migratie merkt men hoe nadelig de federalisering in dit land heeft gewerkt op…

View original post 3,056 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s