[Klara] N-VA door de lens van Spinoza. Gesprek tussen Beeckman en Maly

ZA 03/11/12 Live van op de Boekenbeurs: door de lens van Spinoza kijken naar de ideologie van N-VA. Met filosofen Tinneke Beeckman en Ico Maly. In haar jongste boek ‘Door Spinoza’s Lens’ analyseert Tinneke Beeckman het opmerkelijk moderne denken van de 17de-eeuwse Joodse filosoof Baruch de Spinoza. Zo legt hij een positief verband tussen de mate van vrijheid en welvaart, die hij in zijn stad Amsterdam mocht meemaken. De filosoof wees ook de invloed van economische cenakels op de politieke besluitvorming af, en pleitte voor een ‘gestructureerde maatschappelijke herverdeling’. Zijn afkeur voor passies maakte hem een anti-revolutionaire figuur. Aanknopingspunten genoeg voor Beeckman, die ook lid is van de partijloze Gravensteengroep (die opkomt tegen de ‘vergrendeling van Vlaanderen door het Belgische regime) voor een debat met Ico Maly. Met zijn “N-VA, Analyse van een politieke ideologie” behaalde hij de doctorstitel aan de Universiteit van Tilburg. Naar eigen zeggen kwam hij uit bij een ultraliberaal en radicaal-conservatief, anti-verlichtingsdenken.

Beluister

[1:00:00]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s