[Het Laatste Nieuws] N-VA herleidt democratie tot tijdelijke dictatuur van de meerderheid

“N-VA herleidt democratie tot tijdelijke dictatuur van de meerderheid”
Eric Belsack

De N-VA geeft een heel eigen invulling aan het begrip democratie. Ze herleidt de democratie tot de verkiezingszege en dus tot de tijdelijke dictatuur van de meerderheid. Dat is de conclusie van de doctoraatsverhandeling van de Vlaming Ico Maly. Zijn studie werd in boekvorm gegoten en is vanavond voorgesteld in Gent.
Maly, die ook coördinator is bij de interculturele beweging Kif Kif, behaalde met “N-VA. Analyse van een politieke ideologie” zijn doctoraat aan de Universiteit van Tilburg. Behalve een inhoudsanalye van de N-VA-ideologie, is het werk ook een studie naar de mediacirculatie van het ideologische discours.

Stem van het volk
Volgens de wetenschapper herleidt de N-VA de democratie tot de tijdelijke dictatuur van wie bij de verkiezingen de meeste stemmen haalt. “De winnaar van de verkiezingen wordt op slag de partij die ‘de stem van het volk vertolkt’ en krijgt zodoende carte blanche voor de volledige regeerperiode”, schrijft Maly. “De partij eigent zich alle macht toe, niemand heeft nog een legitieme stem in het debat, enkel N-VA heeft een democratische stem.”

“Vrij radicale ideologie”
De partij greep de uitslag van de federale verkiezingen van 2010 aan om “zichzelf vanaf dan te verbeelden als de enige ware stem van Vlaanderen en die stem is incontournable”. N-VA, zo vatte Maly tijdens de presentatie van zijn boek in de Gentse Zebrastraat samen, hanteert dan ook “een vrij radicale ideologie”.

Dominante propagandamachine
Over de mediaoptredens van de N-VA zei Maly dat die in het teken staan van het steeds herhalen van de cruciale partijboodschap: de N-VA en vooral voorzitter Bart De Wever zijn de verpersoonlijking van de morele gemeenschap die opkomt voor “de Vlamingen”. De Wever staat zelfs symbool voor “De kracht van verandering”, de N-VA-slogan tijdens de voorbije verkiezingscampagne. “Kijk naar zijn dieet. Zestig kilo vermageren op zes maanden tijd, wie doet het hem na? ” De N-VA is, aldus Maly, een grote, effectieve, dominante propagandamachine.

“N-VA. Analyse van een politieke ideologie” is uitgegeven bij EPO, telt 607 blz. en kost 34,95 euro.

1 thought on “[Het Laatste Nieuws] N-VA herleidt democratie tot tijdelijke dictatuur van de meerderheid

  1. Ik ben verwonderd hoezeer onze visie op democratie gelijklopend is en beiden vertrekken vanuit de radicale verlichting met haar verschillende aspecten als essentiële kern ervan, in tegenstelling tot wat men tegenwoordig bijna de gangbare norm van meerheidslegitimatie kan noemen. Ik had mezelf al zowat het etiket opgeplakt van “eenzame zot” maar moet dit blijkbaar toch herzien.
    Ook is het frappant dat er toch duidelijke overeenkomsten zijn in onze teksten (al zijn de mijnen gezien mijn achtergrond uiteraard wel van een heel wat bescheidener aard) terwijl onze achtergronden zo danig verschillen. Waar u als academicus met een grote intellectuele bagage en ikzelf als voorwaar ongeletterde en geheel onopgeleide (vroegtijdige beëindidge beroepsopleiding van het laagste niveau), wij toch zo dicht samenkomen, wat een duidelijk bewijs is dat u niet met uw hoofd in de wolken zit (of ivoren toren zoals populisten graag beweren) en ik niet met mijn kop in de grond, maar we een behoorlijk nuchtere kijk delen.

Leave a Reply to Abrimont Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s